Chế phẩm vi sinh Maivietbio là các sản phẩm hoàn toàn thuộc bản quyền khoa học công nghệ của Cty maivietbio.

Maivietbio hiện tại không liên doanh với bất kỳ một công ty nào nào khác.

Các nhóm sản phẩm đang lưu hành

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi sinh vật cảnh thủy sinh

Xử lý nước thải

Diệt côn trùng gây hại

Vi sinh cố định đạm và phân hủy lân liên kết

 1. Men vi sinh tiêu hóa (BIOENTER-MV) cho vật nuôi, tôm, cá cảnh (Bacillus subtilisLactobacillus spp).
 2. Vi sinh (BIOnAQUA - MV) xử lý nước nuôi cá cảnh, hồ thuỷ sinh...
 3. Vi sinh xử lý nước nuôi, đáy ao tôm giống; tôm thịt mật độ cao (BIOnAQUA-1 MV; BIOnAQUA-2 MV).
 4. Vi sinh xử lý nước, đáy đầm, hồ nuôi cá (BIODELTA-1 MV; BIODELTA-2 MV)  
 5. Vi sinh xử lý ao, hồ nuôi cá sấu, ba ba, lươn, ếch, cá trê, khử mùi bùn đặc trưng của thương phẩm (BIODOR-MV) 
 6. Vi sinh xử lý nước thải xí nghiệp Dược (phá huỷ kháng sinh tồn dư)
 7. Vi sinh hiếu khí xử lý nước thải (BIO-SUPERCLEAN 1 - MV) Vi sinh kị khí xử lý nước thải  (BIO-SUPERCLEAN 2-MV ) Nước thải sinh hoạt, chế biến củ mì; chế biến thực phẩm, thủy sản, vỏ tôm; mủ cao su; chế biến giấy; Nguyên liệu vi sinh xử lý mùi hôi của nước rỉ từ các bãi rác và rác thải...
 8. Vi sinh xử lý chất thải, mùi hôi các chuồng trại chăn nuôi, hầm cầu (W.C), hầm biogaz.(MrCLEAN-MV) 
 9. Vi sinh xử lý đất, xử lý hạt giống phòng ngừa một số nấm gây bệnh thối rễ trên cây rau, cây ăn trái, cây cảnh (ví dụ : bệnh xì mủ trên rễ sầu riêng, bệnh héo rũ cà chua, cháy lá, đốm vằn, đạo ôn, … mà nguyên nhân là do Fusarium, Pythium, Rhizhotonia, Phytoptora …) (BIOBOTANIC-MV) 
 10. Vi sinh Bacillus thuringiensis (Bt) trừ sâu tơ, sâu hồng, sâu xanh, … trên cây rau, cây bông và nhiều loại cây trồng khác (Bộ cánh vảy – Lepidoptera) (BIOBt-MV) 
 11. Vi sinh Bacillus thuringiensis var. Israelensis (Bti) diệt lăng quăng, muỗi (BIOBTi-MV) 
 12. Vi sinh trừ sùng hại rễ cây trong đất (Bọ cánh cứng – Coleoptera) (BIOPOPI-MV)
 13. Vi sinh cố định đạm trong đất dùng cho cây trồng (BIOnAZOFIX-MV)

maivietbio